Prædiken, Hellige Silouan fra Athos, 24. september

Hel­li­ge Silou­an fra Athos fejres den 24. sep­tem­ber. Han sov hen den 24. sep­tem­ber 1938.

Lør­dag den 23. sep­tem­ber og Søn­dag den 24. sep­tem­ber 2023 hav­de vi læsertjenester.

Lør­dag bad vi Akat­hist til hel­li­ge Silou­an og der­ef­ter Aftentje­ne­ste. Søn­dag bad vi Typi­ka som læsertje­ne­ste og hør­te ved tje­ne­stens afslut­ning oplæs­ning af hel­li­ge Silou­ans lev­ned fra Synaxa­ri­et. Der var alt­så ingen præ­di­ken den­ne søndag.

Der­for “genud­sen­der” vi den­ne præ­di­ken af f. Poul fra 24. sep­tem­ber 2022:

Læs­nin­ger:
Gala­ter­bre­vet, kap. 5: 22 — 6: 2
Lukas, kap. 6: 17–23

Kig også her for 3 artik­ler om hel­li­ge Silouan