19. maj: Hellige Ninos ankomst til Georgien

Hellige Nino.
Hel­li­ge Nino.

Den Orto­dok­se Kir­ke i Geor­gi­en ærer hel­li­ge apo­stel­li­ge Ninos ankomst til Geor­gi­en med en stor fest­dag den 19. maj. Hel­li­ge Nino ihukom­mes også den 14. janu­ar, hen­des hensovelsesdag.

Læs på dansk om hel­li­ge Nino

Læs om hel­li­ge Ninos ankomst til Georgien