20. april: Hellige apostel Zakæus

Lukas, kap 19:1–10

Hel­li­ge Zakæus ledsa­ge­de, efter Her­rens Him­mel­fart, hel­li­ge apo­stel Peter på den­nes rej­ser. Tra­di­tio­nen siger, at han blev biskop af Cæs­a­rea i Palæsti­na, hvor han døde fredeligt.