20. april: Hellige apostel Zakæus

Lukas, kap 19:1–10

Hel­li­ge Zakæus ledsa­ge­de, efter Her­rens Him­mel­fart, hel­li­ge apo­stel Peter på den­nes rej­ser. Tra­di­tio­nen siger, at han blev biskop af Cæs­a­rea i Palæsti­na, hvor han døde fredeligt.

Zakæus' Søndag – Den Store Faste – Kirkelig imperialisme

Præ­di­ken af f. Poul, 37. Søn­dag efter Pin­se, 18. febru­ar 2024:

Læs­nin­ger:
1. Tim. 4: 9–15
Luk. 19: 1–10

Prædikede hl. Paulus Sola Fide? Luther, Jakobsbrevet og Zakæus - Velkommen til Kong Frederik d. 10.

Præ­di­ken af f. Poul, 14. janu­ar 2024, 32. Søn­dag efter Pin­se, Teo­fa­ni-festens apodosis:

Læs­nin­ger:
1. Tim. 4: 9–15
Luk. 19: 1–10

Prædiken af f. Poul, 33. Søndag efter Pinse, Zakæus' Søndag, 29. januar 2023

Læs­nin­ger:
1. Tim. 4: 9 – 15
Luk. 19: 1 — 10

Prædiken, 33. Søndag efter Pinse, Kristi Frembærelses Efterfest, Zakæus' Søndag, 6. februar 2022

Præ­di­ken af f. Poul:

Læs­nin­ger:
1. Tim. 4: 9–15
Luk. 19: 1–10