Prædiken af f. Poul, 33. Søndag efter Pinse, Zakæus' Søndag, 29. januar 2023

Læs­nin­ger:
1. Tim. 4: 9 – 15
Luk. 19: 1 — 10

Prædiken, 32. Søndag efter Pinse, De Hellige Hierarker, 30. januar 2022

Læs­nin­ger:
Heb. 13: 7–16
Matt. 5: 14–19

Læs om hel­li­ge Basi­li­os den store

Læs om hel­li­ge Johan­nes Chrysostomos

Læs om hel­li­ge Gre­gor Teologen

Prædiken, 32. Søndag efter Pinse, 26. januar 2020

Hel­li­ge Gre­gor Teo­lo­gen (af Nazianz)

Hellige Zakæus (t.v.)

Hel­li­ge Zakæus (t.v.)

Præ­di­ken af f. Poul, 26. janu­ar 2020:

Epi­stel: Efe­ser­bre­vet, kap. 6:10–17.
Evan­ge­li­um: Lukas, kap. 19:1–10.