1. januar: Vor hellige fader Basilios den Store, ærkebiskop af Cæsarea

Fresko af hellige Basilios den Store, fra hellige Sophias Kirke i Ohrid, Makedonien.
Fresko af hel­li­ge Basi­li­os den Sto­re, fra hel­li­ge Sop­hi­as Kir­ke i Ohrid, Makedonien.

Læs om hel­li­ge Basi­li­os den Store

Prædiken af f. Poul, 33. Søndag efter Pinse, Zakæus' Søndag, 29. januar 2023

Læs­nin­ger:
1. Tim. 4: 9 – 15
Luk. 19: 1 — 10

Prædiken, 32. Søndag efter Pinse, De Hellige Hierarker, 30. januar 2022

Læs­nin­ger:
Heb. 13: 7–16
Matt. 5: 14–19

Læs om hel­li­ge Basi­li­os den store

Læs om hel­li­ge Johan­nes Chrysostomos

Læs om hel­li­ge Gre­gor Teologen