Prædiken, 32. Søndag efter Pinse, 26. januar 2020

Hel­li­ge Gre­gor Teo­lo­gen (af Nazianz)

Hellige Zakæus (t.v.)

Hel­li­ge Zakæus (t.v.)

Præ­di­ken af f. Poul, 26. janu­ar 2020:

Epi­stel: Efe­ser­bre­vet, kap. 6:10–17.
Evan­ge­li­um: Lukas, kap. 19:1–10.