24. juni: Hellige, ærværdige profet og forløber Johannes Døberens Fødsel

Hellige Johannes Døberen
Hel­li­ge Johan­nes Døberen

Lukas-evan­ge­li­et, kapi­tel 1

Læs mere om hel­li­ge Johan­nes Døbe­ren her