3. januar: Hellige profet Malakias

Kil­de: oca.org

Malaki­as’ Bog

I pla­ger Her­ren med jeres ord.
I spør­ger: »Hvor­dan pla­ger vi ham?«
Det gør I, når I siger:
»Enhver, der hand­ler ondt,
er god i Her­rens øjne;
dem hol­der han af,«
eller: »Hvor er dom­mens Gud?«´‘
Malaki­as’ Bog, kap. 2:17