11. april: Hellige bispemartyr Antipas af Pergamon

Kil­de: oca.org

Læs om hel­li­ge Antipas

22. oktober: Hellige martyr Heraclius

Sam­men med de hel­li­ge mar­ty­rer biskop­pen Ale­xan­der, Anna, Elisa­beth, Theo­do­te og Glyceria.

Læs om dem her

30. september: Hellige bispemartyr Gregor Oplyseren, Catholicos af Stor-Armenien

Kil­de: oca.org

Læs om hel­li­ge Gregor