Prædiken af f. Poul, 4. Søndag i Fasten, Hellige Johannes af Stigen, 26. marts 2023

Læs­nin­ger:
Ef. 5:9 — 19
Matt. 4:25 — 5:12

Prædiken, 3. Søndag efter Pinse, 28. juni 2020

Præ­di­ken af f. Poul, 28. juni 2020:

Epi­stel: Romer­bre­vet, kap. 5:1–10.
Evan­ge­li­um: Mat­t­hæus, kap. 6:22–33.