Guds familie – Saligprisningerne – Hellige Johannes af Stigen

Præ­di­ken af f. Poul, søn­dag den 14. april 2024:

Læs­nin­ger:
Efe­ser­bre­vet, kap. 5:9–19
Mat­t­hæus, kap. 4:25–5:12