Det hellige Kors’ Søndag – Prædiken

Præ­di­ken af f. Poul, 7. april 2024:

Læs­nin­ger:
Heb. 4:14 – 5:6
Mark. 8:34 – 9:1