Prædiken af f. Poul, 25. Søndag efter Pinse, 26. november 2023

Læs­nin­ger:
Ef. 4: 1–7
Luk. 10: 25–37

Prædiken af f. Poul, 25. Søndag efter Pinse, 4. december 2022

Den øver­ste ikon er af hel­li­ge Johan­nes af Dama­s­kus, som ihukom­mes den 4. decem­ber.

Den neder­ste ikon, “Den Barm­hjer­ti­ge Sama­ri­ta­ner”, knyt­ter sig til evangelieteksten.

Læs­nin­ger:
Ef. 4: 1–6
Luk. 10: 25–37

Prædiken, 25. Søndag efter Pinse, 29. november 2020

Præ­di­ken af f. Poul:

Epi­stel: Efe­ser­bre­vet, kap. 4:1–7.
Evan­ge­li­um: Lukas, kap. 10:25–37.

Prædiken, 25. Søndag efter Pinse, 18. november 2018

Præ­di­ken af f. Poul:

Epi­stel: Efe­ser­bre­vet, kap. 4:1–7.
Evan­ge­li­um: Lukas, kap. 10:25–37.