Fader Bengt Hagström er død

Fader Bengt Hagström

Fader Bengt Hagström

Fader Bengt Hagström, præst i vores ærke­stift, døde tors­dag den 22. sep­tem­ber 2016, tid­ligt om mor­ge­nen, efter læn­ge­re tids syg­dom. Han blev begra­vet i Göte­borg, fre­dag den 30. sep­tem­ber 2016, under ledel­se af f. Angel Velit­chkov, provst for Det Skan­di­na­vi­ske Provsti.

Fader Bengt blev ordi­ne­ret til dia­kon af Ærke­bi­skop Gabri­el af Coma­ne, tors­dag den 8. decem­ber 2005, i Kri­sti Förkla­rings Kyr­ka i Sto­ck­holm. Søn­dag den 23. marts 2008, i Den Hel­li­ge Tre­e­nig­heds Kir­ke i Paris, blev fader Bengt ordi­ne­ret til præst af Ærke­bi­skop Gabri­el, hvor­ef­ter han var knyt­tet til Hel­li­ge Niko­lai Menighet i Oslo under f. Johan­nes Johan­sens ledel­se, som var vores provst på det tids­punkt. Fader Bengt hav­de gud­stjenst­lig virk­som­hed i Hel­li­ge Tik­hons Kir­ke­for­e­ning i Göte­borg og gjor­de et stort arbej­de til støt­te for Det Skan­di­na­vi­ske Provsti.

I Guds­mo­ders Beskyt­tel­ses Menig­hed hav­de vi fle­re gan­ge glæ­de af fader Bengts besøg.

Evigt min­de!