Prædiken af f. Poul, Højtiden for hellige apostle Peter og Paulus, 29. juni 2023

Læs­nin­ger:
2. Kor. 11:21 – 12:9
Matt. 16: 13 — 19

29. juni: Hellige apostle Peter og Paulus

Hellige Apostle Peter og Paulus
Hel­li­ge Apost­le Peter og Paulus

Læs om apostel-festen

Prædiken af f. Poul, Hellige Peter og Paulus, 29. juni 2022

Læs­nin­ger:
2. Kor. 11:21 – 12:9
Matt. 16: 13–19

Prædiken, Hellige apostle Peter og Paulus, 29. juni 2021

Læs­nin­ger:
2. Kor. 11,21 – 12,9
Matt. 16, 13–19

Prædiken, Hellige apostle Peter og Paulus, 29. juni 2020

Hellige Apostle Peter og Paulus

Hel­li­ge Apost­le Peter og Paulus

Præ­di­ken af f. Poul, 29. juni 2020:

Epi­stel: 2. Kor­int­her­brev, kap. 11:21–12:9.
Evan­ge­li­um: Mat­t­hæus, kap. 16:13–19.

Prædiken, Festen for hellige Peter og Paulus, 29. juni 2019

Hellige Apostle Peter og Paulus

Hel­li­ge Apost­le Peter og Paulus

Præ­di­ken af f. Poul, 29. juni 2019:

Epi­stel: 2. Kor­int­her­brev, kap. 11:21–12:9.
Evan­ge­li­um: Mat­t­hæus, kap. 16:13–19.