Prædiken, Festen for hellige Peter og Paulus, 29. juni 2019

Hellige Apostle Peter og Paulus

Hel­li­ge Apost­le Peter og Paulus

Præ­di­ken af f. Poul, 29. juni 2019:

Epi­stel: 2. Kor­int­her­brev, kap. 11:21–12:9.
Evan­ge­li­um: Mat­t­hæus, kap. 16:13–19.