Prædiken af f. Poul, 13. Søndag efter Pinse, 11. september 2022, Gudsmoders Fødsels efterfest, Søndag før Korsophøjelsen

Læs­nin­ger:
Gala­ter­bre­vet, kap. 6:11–18
1. Kor­int­her­brev, kap. 16:13–24
Mat­t­hæus, kap. 21:33–42

Prædiken af f. Poul, Den Samaritanske Kvindes Søndag, 22. maj 2022

Præ­di­ken af f. Poul, 22. maj 2022:

Læs­nin­ger:
ApG 11: 19–26, 29–30
Joh. 4: 5–42