Prædiken, Søndag inden Jul, Forfesten til Jul, 22. december 2019

Præ­di­ken af f. Poul:

Epi­stel: Hebræ­er­bre­vet, kap. 11:9–10, 17–40
Evan­ge­li­um: Mat­t­hæus, kap. 1:1–25