Oliviér Clement er død

Oliviér Clement

Oli­viér Clement

AEOF (Assem­blée des Evêques Ort­ho­doxe de Fran­ce) med­del­er i et communiqué:

Paris, den 16. janu­ar 2009 — Den orto­dok­se, fran­ske teo­log og histo­ri­ker Oli­viér Clé­ment er  kaldt hjem til Herren.

Den Orto­dok­se Kir­ke i Frank­rig er i sorg i dag!

Det er med stor smer­te, de orto­dok­se biskop­per i Frank­rig har mod­ta­get med­del­el­sen om den orto­dok­se, fran­ske teo­log og histo­ri­ker Oli­viér Clé­ments fød­sel i Him­me­len. Han døde i går (den 15. janu­ar, red.) i Paris efter en lang og svær, men modig og afkla­ret kamp imod sygdommen.

Det er van­ske­ligt at gøre fuldt rede for Oli­viér Clé­ments omfat­ten­de og kraft­ful­de vir­ke i og for Den Orto­dok­se Kirke.

( … )

De orto­dok­se biskop­per i Frank­rig deler hans hustrus og hele fami­li­ens sorg og sen­der dem, til­li­ge med alle orto­dok­se tro­en­de, bro­der­lig kondolence.

Må han være i evigt minde!

Oli­vi­er Clé­ments bog ‘Sour­ces’  (med en lang ræk­ke kom­men­te­re­de cita­ter fra kir­ke­fædre) er i 2008 udkom­met på dansk under tit­len ‘Kil­der’.
Clé­ment blev 87 år gammel.