Prædiken, 21. Søndag efter Pinse, 29. oktober 2017

21. Søn­dag efter Pin­se, 29. okto­ber 2017, præ­di­ken af f. Poul:

Epi­stel: Gala­ter­bre­vet, kap. 2:16–20.
Evan­ge­li­um: Lukas, kap. 8:5–15.

Prædiken, 18. Søndag efter Pinse, 8. oktober 2017

18. Søn­dag efter Pin­se, 8. okto­ber 2017, præ­di­ken af f. Lazarus:

Epi­stel: 2. Kor­int­her­brev, kap. 9:6–11.
Evan­ge­li­um: Lukas, kap. 5:1–11.

Prædiken, Pinsesøndag, 4. juni 2017

Kirkerummet - Pinsesøndag 2017

Lyt til præ­di­ken af f. Lazarus på Pin­se­søn­dag, 4. juni 2017:

Epi­stel: Apost­le­nes Ger­nin­ger, kap. 2:1–11.
Evan­ge­li­um: Johan­nes, kap. 7:37–52 + 8:12.

Prædiken, 7. Søndag i Påsken: De hellige Fædre fra Første Økumeniske Koncil

Lyt til præ­di­ken af f. Poul:

Prædiken, Kristi Himmelfarts Dag, 25. maj 2017

Kristi himmelfart

Kri­sti him­mel­fart

Lyt til præ­di­ken af f. Poul på Kri­sti Him­mel­farts Dag, 25. maj 2017:

Epi­stel: Apost­le­nes Ger­nin­ger, kap. 1:1–12.
Evan­ge­li­um: Lukas, kap. 24:36–53.

Prædiken på Lazarus' Lørdag, 8. april 2017

Præ­di­ken af f. Lazarus på Lazarus’ Lør­dag, 8. april 2017:

Epi­stel: Hebræ­er­bre­vet, kap. 12:28–13:8.
Evan­ge­li­um: Johan­nes, kap. 11:1–45.

Prædiken på Hellige Gregor Palamas' Søndag, 12. marts 2017

Ikon af hellige Gregor Palamas

Ikon af hel­li­ge Gre­gor Pala­mas

Præ­di­ken af f. Lazarus, Hel­li­ge Gre­gor Pala­mas’ Søn­dag, 12. marts 2017:

Epi­stel: Hebræ­er­bre­vet, kap. 1:10–2:3.
Evan­ge­li­um: Mar­kus, kap. 2:1–12.

Prædiken ved liturgien for ihukommelse af de hensovne, lørdag den 18. februar 2017

Præ­di­ken af f. Poul ved litur­gi­en for ihukom­mel­se af de hen­sov­ne:

Epi­stel: 1. The­s­sa­lo­ni­ker­brev, kap. 4:13–17
Evan­ge­li­um: Johan­nes, kap. 5:24–30

Prædiken, Gudsmoders Indføring i Templet, 21. november 2016

Gudsmoders Indføring i Templet

Guds­mo­ders Ind­fø­ring i Temp­let

Præ­di­ken ved f. Poul, 21. novem­ber 2016:

Epi­stel: Hebræ­er­bre­vet, kap. 9:1–7
Evan­ge­li­um: Lukas, kap. 10:38–42 + 11:27–28

Den Rige Mand og Lazarus, Prædiken, 22. Søndag efter Pinse

Den rige mand og Lazarus, præ­di­ken v. f. Lazarus:

Epi­stel: Gala­ter­bre­vet, kap. 6:11–18.
Evan­ge­li­um: Lukas, kap. 16:19–31.