Ortodoks aftentjeneste (vesper) i Sct. Ansgar Kirke

I anled­ning af Metro­po­lit Kal­li­stos’ besøg i Køben­havn blev der fejret orto­doks aftentje­ne­ste, på dansk og engelsk, i den romersk-katol­ske Sct. Ans­gar Kir­ke ons­dag den 23. janu­ar 2013. Efter gud­stje­ne­sten gav Met. Kal­li­stos fored­rag med tit­len “The Ortho­dox Way and Ecu­me­nism”. Der var man­ge men­ne­sker til beg­ge arran­ge­men­tets dele.