15. august: Gudsmoders Hensoven

Præ­di­ken af f. Poul, 15. august 2023:

Epi­stel: Filip­per­bre­vet, kap. 2:5–11.
Evan­ge­li­um: Lukas, kap. 10:38–42 + 11:27–28.

Læs hel­li­ge Johan­nes af Dama­s­kus’ præ­di­ken over Guds­mo­ders Hensoven