Påske

Kristus er opstan­den!
Kristus er opstan­den! – Sådan lyder det glæ­dens og jube­lens råb, vi har ven­tet på gen­nem seks ugers for­be­re­del­se og faste. Orde­ne har lig­get som en rolig under­strøm, som en anel­se, et uud­sagt håb, en til­ba­ge­holdt forventning.

Den hel­li­ge Johan­nes Chryso­st­o­mos’ præ­di­ken Til Her­rens hel­li­ge og sto­re Påske
Lad ingen sør­ge over sin fat­tig­dom, for det him­mel­ske Rige er os åben­ba­ret. Lad ingen græ­de over sine over­træ­del­ser, for til­gi­vel­sen strå­ler frem fra gra­ven. Lad ingen fryg­te døden, for Frel­se­rens død har befri­et os. Han, som var døde­ns fan­ge, har til­in­tet­gjort døden.

I Kvæld blev der ban­ket paa Hel­ve­des Port
I Kvæld blev der ban­ket paa Hel­ve­des Port,
Saa dun­drer den rul­len­de Torden