Prædiken, Gudsmoders indføring i Templet, 21. november 2018

Gudsmoders Indføring i Templet

Guds­mo­ders Ind­fø­ring i Templet

Epi­stel: Hebræ­er­bre­vet, kap. 9:1–7.
Evan­ge­li­um: Lukas, kap. 10:38–42 + 11:27–28.

Præ­di­ken af f. Poul: