Prædiken, 16. Søndag efter Pinse, 6. oktober 2019

Præ­di­ken af f. Poul, 6. okto­ber 2019:

Epi­stel: 2. Kor­int­her­brev, kap. 6:1–10.
Evan­ge­li­um: Mat­t­hæus, kap. 25:14–30.