Prædiken, Gudsmoders Beskyttelse, 1. oktober 2019

Gudsmoders Beskyttelse

Guds­mo­ders Beskyt­tel­ses Menig­hed har taget navn efter en histo­risk hæn­delse i Konstantinopel.

Læs om den her

Præ­di­ken af f. Poul, 1. okto­ber 2019: