Alle Helliges Søndag – Prædiken, 20. juni 2020

Alle Hellige

Alle Hel­li­ge. Kil­de: Oca.org

Præ­di­ken af f. Poul, Alle Hel­li­ges Søn­dag, den 14. juni 2020:

Epi­stel: Hebræ­er­bre­vet, kap. 11:32–12:2.
Evan­ge­li­um: Mat­t­hæus, kap. 10:32–33 + 37–38 + 19:27–30.