Liturgier på hverdage

Som noget nyt for­sø­ger vi nu med regel­mæs­si­ge litur­gi­er på hverdage.

Tje­ne­ster­ne kom­mer til at fore­gå i de tid­li­ge mor­gen­ti­mer. Dels for at gøre det muligt, at kom­me til gud­stje­ne­ste før man tager på arbej­de eller i sko­le. Men i lige så høj grad for at kun­ne få glæ­de af mor­ge­nens stil­hed og for at kun­ne opsen­de mor­gensang til Gud før byen vågner.

Tje­ne­ster­ne kom­mer til at fin­de sted fra kl. 06 — ca. 7:30 på føl­gen­de datoer:

Tors­dag d. 2/7
Tirs­dag d. 7/7
Man­dag d. 13/7
Man­dag d. 20/7
Tirs­dag d. 28/7