Prædiken, 4. Søndag efter Pinse, 5. juli 2020

Lyt til præ­di­ken af f. Poul, 5. juli 2020:

Epi­stel: Romer­bre­vet, kap. 6:18–23.
Evan­ge­li­um: Mat­t­hæus, kap. 8:5–13.