Prædiken, 5. Søndag efter Pinse, 12. juli 2020

Lyt til præ­di­ken af f. Poul, 12. juli 2020:

Epi­stel: Romer­bre­vet, kap. 10:1–10.
Evan­ge­li­um: Mat­t­hæus, kap. 8:28–9:1.