Prædiken, Thomas' Søndag, 26. april 2020

Kil­de: oca.org

Præ­di­ken af f. Poul, 26. april 2020:

Epi­stel: Apost­le­nes Ger­nin­ger, kap. 5:12–20.
Evan­ge­li­um: Johan­nes, kap. 20:19–31.

Hele litur­gi­en fra i dag, den 26. april 2020, kan ses og høres på Peri­scope. Der kom­mer lyd på lidt inde i videoen.