Prædiken, Alle Helliges Søndag, 27. juni 2021

Læs­nin­ger:
Hebræ­er­bre­vet, kap. 11:33–12:2.
Mat­t­hæus, kap. 10:32–33, 37–38, 19:27–30.