Prædiken, Den Fortabte Søns Søndag, 20. februar 2022

Præ­di­ken af f. Poul (der var et pro­blem med lyden i video­en. Ny video med bed­re lyd er lagt op):

Læs­nin­ger:
1. Kor. 6: 12–20
Luk. 15: 11–32