18. januar (og 2. maj): Vor hellige fader Athanasios den Store, ærkebiskop af Alexandria

Hellige Athanasios den Store, ærkebiskop af Alexandria

Ordet blev men­ne­ske, for at vi kun­ne bli­ve Gud”
(“Om Inkar­na­tio­nen”, §54).

Læs om hel­li­ge Athanasios