Prædiken af munk Fotius, Pinsesøndag, 23. juni 2013

Til min­de om munk Foti­us, der døde den 10. juli 2018, publi­ce­rer vi her en præ­di­ken, han holdt i Guds­mo­ders Beskyt­tel­ses Menig­hed, da han besøg­te os Pin­se­søn­dag, den 23. juni 2013.

Læs f. Pouls nekro­log her:
https://ortodoks.dk/2018/munk-fotius-ole-frederik-stjernfelt-er-doed

Om “Synaxa­ri­et – Ort­ho­doxe Hel­gens Lev­ne­der I — IV”, som munk Foti­us over­sat­te:
https://ortodoks.dk/boeger/synaxariet