30. januar: Vore tre hellige fædre og al verdens lærere: Basilios den Store, Gregor Teologen og Johannes Chysostomos

Læs om hel­li­ge Basi­li­os den store

Læs om hel­li­ge Gre­gor Teologen

Læs om hel­li­ge Johan­nes Chrysostomos