Synaxariet udkommer på dansk

Udkom­mer ca. til maj 2013:

Synaxa­ri­et
Ort­ho­doxe Hel­gens Lev­ne­der, I‑IV
(2936 sider)

Udar­bej­det af Mun­ke­præ­sten Macarius
af Simono-Petra-Klosteret
Over­sat til Dansk af Mun­ken Foti­us (Ole Fr. Stjernfelt)
af Para­cle­tens Kloster
Udgi­vet af Para­cle­tens Kloster,
GR 190 15 Oro­pos, Grækenland.
Fax: +30 2295031600
E‑mail: paraklitos@otenet.gr

Ved bestil­ling (pr. brev, fax eller e‑mail) direk­te fra Klosteret
koster alle fire bind, inclu­si­ve for­sen­del­se, i alt
kun 1300 kroner.
De sen­des pr. postopkrævning.

Ved bestil­ling ved­læg­ges hvert sæt bøger gra­tis en “Hils­nin­ger­ne til Guds Føderske”.

Ved for­ud­be­stil­ling sene­st pr. 1 marts gives 10% rabat.

Et præ­sen­ta­tions­hæf­te kan ses hos Guds­mo­ders Beskyt­tel­ses Menighed:

synaxarion-praesentation