Gudsmoders Beskyttelse i radioen

Guds­mo­ders Beskyt­tel­ses gud­stje­ne­ste til Orto­dok­si­ens Søn­dag blev den 9. marts 2014 udsendt på DR P1 pro­gram­met ‘Radi­og­ud­stje­ne­sten’.

Man kan høre litur­gi­en her