Aftentjeneste og Liturgi i forbindelse med Aarhus Festuge

I for­bin­del­se med Aar­hus Festu­ge 2014 hol­der Guds­mo­ders Beskyt­tel­se — Den Orto­dok­se Kir­ke i Dan­mark aftentje­ne­ste i Vor Frue Kir­kes Kloster­kir­ke, fre­dag den 29. august, kl. 18.00. Det sker som led i en kir­ke­lig arran­ge­ments­ræk­ke kal­det “Fest­kir­ken”.

Dagen efter, lør­dag den 30. august, kl. 9.30, fejrer vi den gud­dom­me­li­ge liturgi.

Guds­mo­ders Beskyt­tel­se fejrer i øvrigt den gud­dom­me­li­ge litur­gi en gang om måne­den i Vor Frue Kir­kes Kloster­kir­ke, und­ta­get i juli og august. De kom­men­de dato­er kan ses på ortodoks.dk/jylland.

Gudsmoders Beskyttelse i radioen

Guds­mo­ders Beskyt­tel­ses gud­stje­ne­ste til Orto­dok­si­ens Søn­dag blev den 9. marts 2014 udsendt på DR P1 pro­gram­met ‘Radi­og­ud­stje­ne­sten’.

Man kan høre litur­gi­en her

Liturgi i Århus 19. januar 2013

Den 19. janu­ar fejre­de vi litur­gi i Kloster­kir­ken ved Vor Frue Kir­ke i Aar­hus. Efter litur­gi­en var der ind­vi­el­se og og offi­ci­el over­dra­gel­se af den guds­mo­der-ikon, Vor Frue Kir­ke mod­ta­ger som gave fra Guds­mo­ders Beskyt­tel­ses Menig­hed som tak for gæstfrihed.