Prædiken, Kristi Forklarelse, 6. august 2018

Kristi Forklarelse

Kri­sti Forklarelse

Præ­di­ken, Kri­sti For­kla­rel­se, Man­dag den 6. august 2018:

Epi­stel: 2. Peters­brev, kap. 1:10–19.
Evan­ge­li­um: Mat­t­hæus, kap. 17:1–9.