Prædiken af f. Lazarus, Tilgivelsens Søndag – Uddrivelsen af Paradis, 10. marts 2019

Uddrivelsen af Paradis

Uddri­vel­sen af Para­dis.
Kil­de: Oca.org

Præ­di­ken af f. Lazarus på Til­gi­vel­sens Søn­dag, 10. marts 2019:

Epi­stel: Romer­bre­vet, kap. 13:11–4:14.
Evan­ge­li­um: Mat­t­hæus, kap. 6:14–21.