Prædiken – Hellige Maria af Ægyptens Søndag, 14. april 2019

Hellige Maria af Ægypten og Hellige Zosima

Præ­di­ken af f. Lazarus, 14. april 2019:

Epi­stel: Gala­ter­bre­vet, kap. 3:23–29.
Evan­ge­li­um: Lukas, kap. 7:36–50.