Prædiken på Ortodoksiens Søndag, 5. marts 2017

Præ­di­ken af f. Poul, Orto­dok­si­ens Søn­dag, 5. marts 2017:

Epi­stel: Hebræ­er­bre­vet, kap. 11:24–26, 32–12:2.
Evan­ge­li­um: Johan­nes, kap. 1:43–51.

Ortodoksiens Søndag 2013

Søn­dag den 24. marts fejre­de vi Orto­dok­si­ens Søn­dag. Vi hav­de man­ge besø­gen­de, bl.a. f. Ser­gei og med­lem­mer fra Moskva-Patri­ar­ka­tets menig­hed i Køben­havn. Fader­vor lød på dansk, engelsk, rus­sisk, bul­garsk, græsk og geor­gisk.

Podcast: Prædiken ved Ortodoksiens Søndag 2012

Præ­di­ken af f.diakon Lazarus Kold Chri­sten­sen ved litur­gien på Orto­dok­si­ens Søn­dag, 4. marts 2012.

Ind­led­ning: Læs­nin­ger af epi­stel fra Hebræ­er­bre­vet, kap.11:24–26, 32–12:2 og evan­ge­lium fra Johan­nes, kap. 1:43–51.