27. juni: Hellige Samson den Gæstfrie

Samp­son Xeno­do­hos20th cen­tury, Gre­e­ce.Hiero­monk Roma­nos Fokakis.

Læs om hel­li­ge Samson

Læs mere: 27. juni: Hel­li­ge Sam­son den Gæstfrie

Pinse – Helligåndens Komme – Prædiken af f. Poul, 23. juni 2024

Glæ­de­lig højtid!

https://www.youtube.com/watch?v=Tbg296KcDdMVideo can’t be loa­ded becau­se Java­Script is disab­led: Pin­se – Hel­li­gån­dens Kom­me – Præ­di­ken af f. Poul, 23. juni 2024 (https://www.youtube.com/watch?v=Tbg296KcDdM)

Læs­nin­ger:ApG. 2: 1–11Joh. 7: 37–52 + 8:12

Læs mere: Pin­se – Hel­li­gån­dens Kom­me – Præ­di­ken af f. Poul, 23. juni 2024

24. juni: Hellige, ærværdige profet og forløber Johannes Døberens Fødsel

Hellige Johannes Døberen

Hel­li­ge Johan­nes Døberen 

Lukas-evan­­ge­li­et, kapi­tel 1

Læs mere om hel­li­ge Johan­nes Døbe­ren her

Læs mere: 24. juni: Hel­li­ge, ærvær­di­ge pro­fet og for­lø­ber Johan­nes Døbe­rens Fødsel

22 juni: Hellige martyr Alban

Kil­de: oca.org

21. juni: Hellige martyr Archil, konge af Georgien (744)

Ikon af hel­li­ge mar­tyr Archil II, kon­ge af Georgien 

Læs om hel­li­ge Archil

Læs mere: 21. juni: Hel­li­ge mar­tyr Archil, kon­ge af Geor­gi­en (744)

17. juni: Hellige martyr Nectan af Hartland

Kil­de: oca.org

Læs om hel­li­ge mar­tyr Nectan

Læs mere: 17. juni: Hel­li­ge mar­tyr Nectan af Hartland

15. juni: Hellige Profet Amos

Kil­de

Kristi Himmelfart – Prædiken af f. Poul, 13. juni 2024

https://www.youtube.com/watch?v=ylObTjKHwykVideo can’t be loa­ded becau­se Java­Script is disab­led: Kri­sti Him­mel­fart – Præ­di­ken af f. Poul, 13. juni 2024 (https://www.youtube.com/watch?v=ylObTjKHwyk)

Læs­nin­ger: ApG. 1: 1–12 Luk. 24: 36–53

14. juni: Hellige profet Elisa

Før­ste Kon­ge­bog, kap. 19:19

Anden Kon­ge­bog, kap. 2 — 9

Læs om hel­li­ge pro­fet Elisa

Læs mere: 14. juni: Hel­li­ge pro­fet Elisa

12. juni: Hellige Onufrios den Store, Ægypteren

Kil­de: oca.org