20. juli: Hellige profet Elias

Hellige profet Elias

Der er men­ne­sker, som har ofret hele deres liv til at føl­ge efter Kristus. En del af dis­se har Gud udvalgt som Kir­kens hellige. 

Læs mere: 20. juli: Hel­li­ge pro­fet Elias

20. juli: De nye hellige

Hellige moder Maria Skobtsova

Pro­top­res­byter (ærke­præst) Alek­sej Med­ved­kov (af Ugi­ne), Læg­man­den Ilja Fun­da­min­skij, non­nen, moder Maria (Skob­tsova), præ­sten Dimi­trij Klepi­nin, dia­ko­nen Jurij Skobtsov. 

Læs mere: 20. juli: De nye hellige

18. juli: Hellige bispemartyr Frederik fra Utrecht

Læs om hel­li­ge bis­pe­mar­tyr Frederik

17. juli: Hellige Martyrinde Marina (Margrethe) fra Antiokia

Kil­de: oca.org

Læs om hel­li­ge mar­ty­rin­de Marina

Læs mere: 17. juli: Hel­li­ge Mar­ty­rin­de Mari­na (Mar­gret­he) fra Antiokia

14. juli: Hellige Nikodemos Hagioritten

Hel­li­ge Niko­de­mos, hel­li­ge Aquilas og hel­li­ge Justus, som alle min­des 14. juli.Kil­de: oca.org

Søg først Guds Rige og Hans retfærdighed – 3. Søndag efter Pinse – Prædiken af f. Poul, 14. juli 2024

https://www.youtube.com/watch?v=iEgpKgoWJ7EVideo can’t be loa­ded becau­se Java­Script is disab­led: Søg først Guds Rige og Hans ret­fær­dig­hed – 3. Søn­dag eft. Pin­se – Præ­di­ken af f. Poul, 14. juli 2024 (https://www.youtube.com/watch?v=iEgpKgoWJ7E)

Læs­nin­ger:Rom. 5: 1–10Matt. 6: 22–33

13. juli: Hellige Ærkeengel Gabriels Synaksis

Kil­de: orthodoxwiki.org

12. juli: Hellige Paisios fra Athos

Hel­li­ge Pai­sios af Athos.

Læs om hel­li­ge Paisios

12. juli: Hellige Veronika

Hellige Veronika

Hel­li­ge Vero­ni­ka. Kil­de: Oca.org

Læs om hel­li­ge Veronika

Læs mere: 12. juli: Hel­li­ge Veronika

11. juli: Hellige Sophrony fra Essex

Læs om hel­li­ge Sophrony