Gudstjenester

Man­dag den 23. februar
kl. 18.00

Andreas af Kre­tas Bods­kanon del 1

Tirs­dag den 24. februar
kl. 18.00

Bods­kanon del 2

Ons­dag den 25. februar
kl. 18.00

Bods­kanon del 3

Tors­dag den 26. februar
kl. 18.00

Bods­kanon del 4

Lør­dag den 28. februar
kl. 17.00
Aftentjeneste

Søn­dag den 1. marts
kl. 10.00
Orto­dok­si­ens Søn­dag
Gud­dom­me­lig liturgi

Gud­stje­ne­ste­li­ste

Alle er vel­komne til kir­kens gudstjenester.

Husk, at kun orto­dokse kristne kan mod­tage nad­ver i Den Orto­dokse Kirke

Gudstjenester i Århus

Næste gud­stje­ne­ste:

Lør­dag d. 14. marts 2015
kl. 9.30
Skrif­te­mål fra kl 9:00.
I Kloster­kir­ken i Vor Frue Kirke.

Mere infor­ma­tion

Kontakt

Menig­he­den, ved fader Poul Seb­be­lov, kan kon­tak­tes pr. e-mail eller tele­fo­nisk på tlf.:
38 87 36 96

Se flere kontaktoplysninger

Skriv til web­ma­ster, hvis du har spørgs­mål til hjemmesiden.

Denne side

Sidst opdateret:
25. februar 2015

© Gudsmoders Beskyttelse

Præ­di­ken

Til­gi­vel­sens Søndag/Uddrivelsen af Paradis

Uddrivelsen af Paradis

Uddri­vel­sen af Para­dis.
Kilde: Oca.org

Faste­ti­den er kom­men. Tiden til den alvor­lige og inder­lige kamp mod alt det onde, som rører sig i os, er atter oprun­den. Igen­nem de sid­ste fire uger har vi for­be­redt os på denne tid af kirkeåret.

Læs mere

Den Store Faste

Ikon af hellige Efraim Syreren

Hel­lige Efraim Syreren

Hel­lige Efraim Syre­rens Bøn

Den Lysende Sørgmodighed

Den Store Faste – 5 Misforståelser

Fored­rag

Guds­mo­ders Beskyt­tel­ses Menig­hed til­by­der fored­rag ”ud af huset”.

Læs mere

Intro­duk­tion til Den Orto­dokse Kirke

Den orto­dokse tro

Kir­ken – hvem er det?

Men­ne­skets guddommeliggørelse

Hvor­dan skal vi læse Bibelen?

Hvor­for være orto­doks kristen?

De hellige

23. februar: Hellige Polykarp, biskop af Smyrna

Ikon af hellige Polykarp, biskop af Smyrna

Kilde: Oca.org

Læs om hellige Polykarp

20. februar: Hellige Leo, biskop af Catania

Ikon af hellige Leo, biskop af Catania

Kilde: Oca.org

Læs om hellige Leo

9. februar: De hellige nye martyrer Dimitrij Klepinin, Ilja Fundaminskij og Hypodiakon Georg Skobtsov (1944)

Læs om de nye hellige

  • dgo5-220px
  • dgo4-220px
  • dgo3-220px
  • dgo6-220px
  • dgo7-220px
  • dgo2-220px
  • dgo1-220px