QR Code Business Card

Gudstjenester

Søn­dag den 24. august
kl. 9.30
Gud­dom­me­lig liturgi

Gud­stje­ne­ste­li­ste

Alle er vel­komne til kir­kens gudstjenester.

Husk, at kun orto­dokse kristne kan mod­tage nad­ver i Den Orto­dokse Kirke

Gudstjenester i Århus

Næste gud­stje­ne­ste:

Lør­dag d. 13. sep­tem­ber 2014
kl. 9.30
Skrif­te­mål fra kl 9:00.
I Kloster­kir­ken i Vor Frue Kirke.

Mere infor­ma­tion

Kontakt

Menig­he­den, ved fader Poul Seb­be­lov, kan kon­tak­tes pr. e-mail eller tele­fo­nisk på tlf.:
38 87 36 96

Se flere kontaktoplysninger

Skriv til web­ma­ster, hvis du har spørgs­mål til hjemmesiden.

Denne side

Sidst opdateret:
17. august 2014

© Gudsmoders Beskyttelse

15. august: Guds­mo­ders Hensoven

Gudsmoders Hensoven

Guds­mo­ders Hensoven

Læs hel­lige Johan­nes af Dama­s­kus’ præ­di­ken over Guds­mo­ders Hensoven

Hel­lige munk Gabriel, Beken­der og Dåre i Kristus (af Georgien)

Hellige munk Gabriel af Georgien. Stofikon fra Georgien.

Hel­lige munk Gabriel af Geor­gien. Sto­fi­kon fra Georgien.

Læs om hel­lige munk Gabriel

Fored­rag

Guds­mo­ders Beskyt­tel­ses Menig­hed til­by­der fored­rag ”ud af huset”.

Læs mere

Intro­duk­tion til Den Orto­dokse Kirke

Den orto­dokse tro

Kir­ken – hvem er det?

Men­ne­skets guddommeliggørelse

Hvor­dan skal vi læse Bibelen?

Hvor­for være orto­doks kristen?

De hellige

14. august: Hellige profet Mika

Hellige profet Mika

Hellige profet Mika. Kilde

Læs om hellige profet Mika

Mikas bog

  • dgo5-220px
  • dgo4-220px
  • dgo3-220px
  • dgo6-220px
  • dgo7-220px
  • dgo2-220px
  • dgo1-220px
Guds­mo­ders Beskyt­tel­ses Menig­hed har fået nye loka­ler på Øster­bro i Køben­havn. Vi reg­ner med at kunne tage dem i brug den 1. okto­ber 2014, og ind­til da er vi som van­ligt på Blom­ster­væn­get i Lyngby.
Nær­mere oplys­nin­ger kom­mer senere på hjemmesiden.