Gudstjenester

Man­dag den 29. juni
kl. 10.00
Apost­lene Peter og Paulus
Gud­dom­me­lig liturgi

Lør­dag den 4. juli
kl. 17.00
Ingen tje­ne­ste!

Søn­dag den 5. juli
kl. 10.00
Gud­dom­me­lig liturgi

Gud­stje­ne­ste­li­ste

Alle er vel­komne til kir­kens gudstjenester.

Husk, at kun orto­dokse kristne kan mod­tage nad­ver i Den Orto­dokse Kirke

Gudstjenester i Århus

Næste gud­stje­ne­ste:

Lør­dag d. 19. sep­tem­ber 2015
kl. 9.30
Skrif­te­mål fra kl 9:00.
I Kloster­kir­ken i Vor Frue Kirke.

Mere infor­ma­tion

Kontakt

Menig­he­den, ved fader Poul Seb­be­lov, kan kon­tak­tes pr. e-mail eller tele­fo­nisk på tlf.:
38 87 36 96

Se flere kontaktoplysninger

Skriv til web­ma­ster, hvis du har spørgs­mål til hjemmesiden.

Denne side

Sidst opdateret:
28. juni 2015

© Gudsmoders Beskyttelse

29. juni: Hellige apostle Peter og Paulus

Hellige Apostle Peter og Paulus

Hellige Apostle Peter og Paulus

Fored­rag

Guds­mo­ders Beskyt­tel­ses Menig­hed til­by­der fored­rag ”ud af huset”.

Læs mere

Intro­duk­tion til Den Orto­dokse Kirke

Den orto­dokse tro

Kir­ken – hvem er det?

Men­ne­skets guddommeliggørelse

Hvor­dan skal vi læse Bibelen?

Hvor­for være orto­doks kristen?

De hellige

27. juni: Hellige Samson den Gæstfrie

Sampson Xenodohos 20th century, Greece. Hieromonk Romanos Fokakis.

Sampson Xenodohos
20th century, Greece.
Hieromonk Romanos Fokakis.

Læs om hellige Samson

24. juni: Hellige, ærværdige profet og forløber Johannes Døberens Fødsel

Hellige Johannes Døberen

Hellige Johannes Døberen