QR Code Business Card

Gudstjenester

Søn­dag den 3. august kl. 9.30
Gud­dom­me­lig liturgi

Tirs­dag den 5. august kl. 17.00
For­kla­rel­sens Vågenat

Ons­dag den 6. august kl. 9.30
Vor Herre, Gud og Frel­ser Jesu Kri­sti For­kla­relse
Gud­dom­me­lig liturgi

Gud­stje­ne­ste­li­ste

Alle er vel­komne til kir­kens gudstjenester.

Husk, at kun orto­dokse kristne kan mod­tage nad­ver i Den Orto­dokse Kirke

Gudstjenester i Århus

Næste gud­stje­ne­ste:

Lør­dag d. 13. sep­tem­ber 2014
kl. 9.30
Skrif­te­mål fra kl 9:00.
I Kloster­kir­ken i Vor Frue Kirke.

Mere infor­ma­tion

Kontakt

Menig­he­den, ved fader Poul Seb­be­lov, kan kon­tak­tes pr. e-mail eller tele­fo­nisk på tlf.:
38 87 36 96

Se flere kontaktoplysninger

Skriv til web­ma­ster, hvis du har spørgs­mål til hjemmesiden.

Denne side

Sidst opdateret:
27. juli 2014

© Gudsmoders Beskyttelse

20. juli: De nye hel­lige i vort stift

Ikon af hellige Alexis af Ugine
nyehellige

Pro­top­res­byter (ærke­præst) Alek­sej Med­ved­kov (af Ugine), Læg­man­den Ilja Fun­da­min­skij, non­nen, moder Maria (Skob­tsova), præ­sten Dimi­trij Klepi­nin, dia­ko­nen Jurij Skob­tsov.

Læs mere om de nye hellige

Om moder Maria:

Næstens Sakra­mente (pdf)

Evan­ge­liets Andet Bud (pdf)

Retræte i Maribo – Sep­tem­ber 2014

Guds­mo­ders Beskyt­telse har plan­lagt Retræte i Maribo fra fre­dag den 26. til søn­dag den 28. sep­tem­ber 2014.

Pri­sen reg­ner vi med er ca. 1500 kr.

Tema er ikke fast­lagt endnu.

Til­mel­ding sna­rest muligt og senest lør­dag den 2. august til forstander@ortodoks.dk

Bil­le­der fra tid­li­gere års retræter:

 • <span class="caps">IMG_4556</span>
 • <span class="caps">IMG_3797</span>
 • <span class="caps">IMG_5507_3</span>
 • <span class="caps">IMG_2425</span>
 • <span class="caps">IMG_5501_3</span>
 • <span class="caps">IMG_3808</span>
 • <span class="caps">IMG_3811</span>
 • <span class="caps">IMG_4542</span>
 • <span class="caps">IMG_4564</span>
 • <span class="caps">IMG_5454</span>
 • <span class="caps">IMG_5504_3</span>
 • <span class="caps">IMG_5495_3</span>

Hel­lige munk Gabriel, Beken­der og Dåre i Kristus (af Georgien)

Hellige munk Gabriel af Georgien. Stofikon fra Georgien.

Hel­lige munk Gabriel af Geor­gien. Sto­fi­kon fra Georgien.

Læs om hel­lige munk Gabriel

Fored­rag

Guds­mo­ders Beskyt­tel­ses Menig­hed til­by­der fored­rag ”ud af huset”.

Læs mere

Intro­duk­tion til Den Orto­dokse Kirke

Den orto­dokse tro

Kir­ken – hvem er det?

Men­ne­skets guddommeliggørelse

Hvor­dan skal vi læse Bibelen?

Hvor­for være orto­doks kristen?

De hellige

27. juli: Hel­lige stormar­tyr og hel­bre­der Pan­te­lei­mon (305)

Hellige Panteleimon

Hel­lige Panteleimon

 • dgo5-220px
 • dgo4-220px
 • dgo3-220px
 • dgo6-220px
 • dgo7-220px
 • dgo2-220px
 • dgo1-220px
Guds­mo­ders Beskyt­tel­ses Menig­hed har fået nye loka­ler på Øster­bro i Køben­havn. Vi reg­ner med at kunne tage dem i brug den 1. okto­ber 2014, og ind­til da er vi som van­ligt på Blom­ster­væn­get i Lyngby.
Nær­mere oplys­nin­ger kom­mer senere på hjemmesiden.