QR Code Business Card

Gudstjenester

Lør­dag den 26. april
Liturgi i Aarhus

Søn­dag den 27. april
kl. 9.30
Gud­dom­me­lig Liturgi

Gud­stje­ne­ste­li­ste

Alle er vel­komne til kir­kens gudstjenester.

Husk, at kun orto­dokse kristne kan mod­tage nad­ver i Den Orto­dokse Kirke

Gudstjenester i Århus

Næste gud­stje­ne­ste:

Lør­dag d. 26. april 2014
kl. 9.30
Skrif­te­mål fra kl 9:00.
I Kloster­kir­ken i Vor Frue Kirke.

Mere infor­ma­tion

Kontakt

Menig­he­den, ved fader Poul Seb­be­lov, kan kon­tak­tes pr. e-mail eller tele­fo­nisk på tlf.:
38 87 36 96

Se flere kontaktoplysninger

Skriv til web­ma­ster, hvis du har spørgs­mål til hjemmesiden.

Denne side

Sidst opdateret:
20. april 2014

© Gudsmoders Beskyttelse

Kristus er opstanden!

Opstandelsen

Opstan­del­sen

Lazarus’ Lør­dag

Lyt til præ­di­ken ved f. dia­kon Lazarus, opta­get lør­dag den 12. april 2014:

Fored­rag

Guds­mo­ders Beskyt­tel­ses Menig­hed til­by­der fored­rag ”ud af huset”.

Læs mere

Guds­mo­ders Beskyt­telse i radioen

Guds­mo­ders Beskyt­tel­ses gud­stje­ne­ste til Orto­dok­si­ens Søn­dag blev den 9. marts 2014 udsendt på DR P1 pro­gram­met ‘Radiogudstjenesten’.

Man kan høre litur­gien her

Uddeling af antidoron

Udde­ling af antidoron

Se flere billeder

Vi leder efter en kirkebygning

De hellige

6. april: Hellige Methodios, apostlenes ligemand, ærkebiskop af Moravia, slavernes oplyser

Ikon af Hellige Methodios, apostlenes ligemand, ærkebiskop af Moravia, slavernes oplyser

Hellige Methodios, apostlenes ligemand, ærkebiskop af Moravia, slavernes oplyser. Kilde: oca.org.

 Læs mere om hellige Methodios