Gudstjenester

Lør­dag den 30. maj
kl. 17.00
Vågenat

Søn­dag den 31. maj
kl. 10.00
Den hel­lige Tre­e­nig­hed
Hel­li­gån­dens nedsti­gen over apost­lene
Gud­dom­me­lig liturgi

Gud­stje­ne­ste­li­ste

Alle er vel­komne til kir­kens gudstjenester.

Husk, at kun orto­dokse kristne kan mod­tage nad­ver i Den Orto­dokse Kirke

Gudstjenester i Århus

Næste gud­stje­ne­ste:

Lør­dag d. 13. juni 2015
kl. 9.30
Skrif­te­mål fra kl 9:00.
I Kloster­kir­ken i Vor Frue Kirke.

Mere infor­ma­tion

Kontakt

Menig­he­den, ved fader Poul Seb­be­lov, kan kon­tak­tes pr. e-mail eller tele­fo­nisk på tlf.:
38 87 36 96

Se flere kontaktoplysninger

Skriv til web­ma­ster, hvis du har spørgs­mål til hjemmesiden.

Denne side

Sidst opdateret:
25. maj 2015

© Gudsmoders Beskyttelse

Kri­sti Himmelfart

Kristi himmelfart

Kri­sti himmelfart

Fored­rag

Guds­mo­ders Beskyt­tel­ses Menig­hed til­by­der fored­rag ”ud af huset”.

Læs mere

Intro­duk­tion til Den Orto­dokse Kirke

Den orto­dokse tro

Kir­ken – hvem er det?

Men­ne­skets guddommeliggørelse

Hvor­dan skal vi læse Bibelen?

Hvor­for være orto­doks kristen?

De hellige

9. maj: Hellige profet Esajas

Hellige profet Esajas

Ikon af hellige profet Esajas. Rusland, 18. årh.

Læs om hellige Esajas

26. september (og 8. maj): Hellige apostel og evangelist Johannes Teologen

Hellige apostel og evangelist Johannes Teologen

Hellige apostel og evangelist Johannes Teologen. 18. årh. – Ikonostasen i Forklarelses-Kirken, Kizhi-klosteret, Karelien, Rusland.