QR Code Business Card

Gudstjenester

Lør­dag den 26. april
Liturgi i Aar­hus

Søn­dag den 27. april
kl. 9.30
Tho­mas’ Søn­dag
Gud­dom­me­lig liturgi

Søn­dag den 4. maj og
Søn­dag den 11. maj

Ingen tje­ne­ster i Lyngby.
Disse datoer hen­vi­ses der til:

Hel­lige Savvas Menig­hed
v. f. Emil­jan Mrdja
Hel­ge­sens­gade 23, stuen
2100 Køben­havn Ø
kl. 10.00

Gud­stje­ne­ste­li­ste

Alle er vel­komne til kir­kens gudstjenester.

Husk, at kun orto­dokse kristne kan mod­tage nad­ver i Den Orto­dokse Kirke

Gudstjenester i Århus

Næste gud­stje­ne­ste:

Lør­dag d. 26. april 2014
kl. 9.30
Skrif­te­mål fra kl 9:00.
I Kloster­kir­ken i Vor Frue Kirke.

Mere infor­ma­tion

Kontakt

Menig­he­den, ved fader Poul Seb­be­lov, kan kon­tak­tes pr. e-mail eller tele­fo­nisk på tlf.:
38 87 36 96

Se flere kontaktoplysninger

Skriv til web­ma­ster, hvis du har spørgs­mål til hjemmesiden.

Denne side

Sidst opdateret:
25. april 2014

© Gudsmoders Beskyttelse

Kristus er opstanden!

Opstandelsen

Opstan­del­sen

Lazarus’ Lør­dag

Lyt til præ­di­ken ved f. dia­kon Lazarus, opta­get lør­dag den 12. april 2014:

Fored­rag

Guds­mo­ders Beskyt­tel­ses Menig­hed til­by­der fored­rag ”ud af huset”.

Læs mere

Guds­mo­ders Beskyt­telse i radioen

Guds­mo­ders Beskyt­tel­ses gud­stje­ne­ste til Orto­dok­si­ens Søn­dag blev den 9. marts 2014 udsendt på DR P1 pro­gram­met ‘Radiogudstjenesten’.

Man kan høre litur­gien her

Uddeling af antidoron

Udde­ling af antidoron

Se flere billeder

Vi leder efter en kirkebygning

De hellige

25. april: Hellige apostel og evangelist Markus

Hellige apostel og evangelist Markus

Hellige apostel og evangelist Markus

 Læs om hellige Markus