QR Code Business Card

Gudstjenester

Lør­dag den 25. okto­ber
kl. 16.00
Deme­trius’ Lør­dag
Almén para­stos, derpå aftentjeneste

Søn­dag den 26. okto­ber
kl. 9.30
Gud­dom­me­lig liturgi

Gud­stje­ne­ste­li­ste

Alle er vel­komne til kir­kens gudstjenester.

Husk, at kun orto­dokse kristne kan mod­tage nad­ver i Den Orto­dokse Kirke

Gudstjenester i Århus

Næste gud­stje­ne­ste:

Lør­dag d. 8. novem­ber 2014
kl. 9.30
Skrif­te­mål fra kl 9:00.
I Kloster­kir­ken i Vor Frue Kirke.

Mere infor­ma­tion

Kontakt

Menig­he­den, ved fader Poul Seb­be­lov, kan kon­tak­tes pr. e-mail eller tele­fo­nisk på tlf.:
38 87 36 96

Se flere kontaktoplysninger

Skriv til web­ma­ster, hvis du har spørgs­mål til hjemmesiden.

Denne side

Sidst opdateret:
19. oktober 2014

© Gudsmoders Beskyttelse

Årsfest og nye kirkelokaler

  • <span class="caps">IMG_6634</span>
  • <span class="caps">IMG_6590</span>
  • <span class="caps">IMG_6615</span>

Tirs­dag den 30. sep­tem­ber 2014 gjorde menigheden aftentje­ne­ste ved f. Johannes og f. Poul med ind­lagt akat­hist til Guds­mo­ders Beskyt­telse og efter­føl­gende kaffe og the. Ons­dag den 1. okto­ber fejrede vi højtiden med den gud­dom­me­lige liturgi samt efter­føl­gende udvi­det kirkekaffe.

Begge dage glæ­de­des vi over besøg af f. Johan­nes og f. dia­kon Ser­a­fim fra Hel­lige Niko­lai Menighet i Oslo og Hel­lige Tri­fon Skita i Hur­dal. Til litur­gien glæ­de­des vi til­lige over besøg af f. Emil­jan og f. Mihai.

Der var godt frem­møde til litur­gien og kir­ke­kaf­fen bag­ef­ter, som også markerede ibrugtagen og fejring af vore nye loka­ler på Dag Ham­marskjölds Allé på Østerbro.

1. okto­ber: Guds­mo­ders Beskyttelse

Gudsmoders Beskyttelse

Guds­mo­ders Beskyt­tel­ses Menig­hed har taget navn efter en histo­risk hæn­delse i Konstantinopel.

Læs om den her

Fored­rag

Guds­mo­ders Beskyt­tel­ses Menig­hed til­by­der fored­rag ”ud af huset”.

Læs mere

Intro­duk­tion til Den Orto­dokse Kirke

Den orto­dokse tro

Kir­ken – hvem er det?

Men­ne­skets guddommeliggørelse

Hvor­dan skal vi læse Bibelen?

Hvor­for være orto­doks kristen?

De hellige

19. oktober: Hellige Johannes af Kronstadt (1908)

Ikon af hellige Johannes af Kronstadt

Ikon af hellige Johannes af Kronstadt

18. oktober: Hellige apostel og evangelist Lukas

Ikon af hellige apostel og evangelist Lukas

Ikon af hellige apostel og evangelist Lukas

  • dgo5-220px
  • dgo4-220px
  • dgo3-220px
  • dgo6-220px
  • dgo7-220px
  • dgo2-220px
  • dgo1-220px