Gudstjenester

Lør­dag den 1. august
Ingen tje­ne­ste

Søn­dag den 2. august
kl. 10.00
Hl. Ste­fan, den før­ste mar­tyr (min­des d. 27. Decem­ber)
Gud­dom­me­lig liturgi

Ons­dag den 5. august
kl. 17.00
Vågenat

Tors­dag den 6. august
kl. 10.00
Kri­sti For­kla­relse på Tabor
Gud­dom­me­lig liturgi

Gud­stje­ne­ste­li­ste

Alle er vel­komne til kir­kens gudstjenester.

Husk, at kun orto­dokse kristne kan mod­tage nad­ver i Den Orto­dokse Kirke

Gudstjenester i Århus

Næste gud­stje­ne­ste:

Lør­dag d. 19. sep­tem­ber 2015
kl. 9.30
Skrif­te­mål fra kl 9:00.
I Kloster­kir­ken i Vor Frue Kirke.

Mere infor­ma­tion

Kontakt

Menig­he­den, ved fader Poul Seb­be­lov, kan kon­tak­tes pr. e-mail eller tele­fo­nisk på tlf.:
38 87 36 96

Se flere kontaktoplysninger

Skriv til web­ma­ster, hvis du har spørgs­mål til hjemmesiden.

Denne side

Sidst opdateret:
29. juli 2015

© Gudsmoders Beskyttelse

Gudsmoder fra Kazan

Guds­mo­der fra Kazan

Præ­di­ken ved f. Poul Seb­be­lov, opta­get søn­dag den 19. juli 2015, 7. Søn­dag efter Pinse.

Fored­rag

Guds­mo­ders Beskyt­tel­ses Menig­hed til­by­der fored­rag ”ud af huset”.

Læs mere

Intro­duk­tion til Den Orto­dokse Kirke

Den orto­dokse tro

Kir­ken – hvem er det?

Men­ne­skets guddommeliggørelse

Hvor­dan skal vi læse Bibelen?

Hvor­for være orto­doks kristen?

De hellige

29. juli: Hel­lige Olav, Nor­ges evige konge (1030)

Ikon af hellige Olav, konge af Norge og hellige Trifon af Petsamo

Ikon af hel­lige Olav, konge af Norge og hel­lige Tri­fon af Pet­samo, fra iko­nost­a­sen i Hel­lige Niko­lai Menighet, Oslo.

Læs om hel­lige Olav

27. juli: Hel­lige stormar­tyr og hel­bre­der Pan­te­lei­mon (305)

Hellige Panteleimon

Hel­lige Panteleimon