QR Code Business Card

Gudstjenester

Lør­dag den 25. okto­ber
kl. 16.00
Deme­trius’ Lør­dag
Almén para­stos, derpå aftentjeneste

Søn­dag den 26. okto­ber
kl. 9.30
Gud­dom­me­lig liturgi

Gud­stje­ne­ste­li­ste

Alle er vel­komne til kir­kens gudstjenester.

Husk, at kun orto­dokse kristne kan mod­tage nad­ver i Den Orto­dokse Kirke

Gudstjenester i Århus

Næste gud­stje­ne­ste:

Lør­dag d. 8. novem­ber 2014
kl. 9.30
Skrif­te­mål fra kl 9:00.
I Kloster­kir­ken i Vor Frue Kirke.

Mere infor­ma­tion

Kontakt

Menig­he­den, ved fader Poul Seb­be­lov, kan kon­tak­tes pr. e-mail eller tele­fo­nisk på tlf.:
38 87 36 96

Se flere kontaktoplysninger

Skriv til web­ma­ster, hvis du har spørgs­mål til hjemmesiden.

Denne side

Sidst opdateret:
23. oktober 2014

© Gudsmoders Beskyttelse

Årsfest og nye kirkelokaler

  • <span class="caps">IMG_6634</span>
  • <span class="caps">IMG_6590</span>
  • <span class="caps">IMG_6615</span>

Tirs­dag den 30. sep­tem­ber 2014 gjorde menigheden aftentje­ne­ste ved f. Johannes og f. Poul med ind­lagt akat­hist til Guds­mo­ders Beskyt­telse og efter­føl­gende kaffe og the. Ons­dag den 1. okto­ber fejrede vi højtiden med den gud­dom­me­lige liturgi samt efter­føl­gende udvi­det kirkekaffe.

Begge dage glæ­de­des vi over besøg af f. Johan­nes og f. dia­kon Ser­a­fim fra Hel­lige Niko­lai Menighet i Oslo og Hel­lige Tri­fon Skita i Hur­dal. Til litur­gien glæ­de­des vi til­lige over besøg af f. Emil­jan og f. Mihai.

Der var godt frem­møde til litur­gien og kir­ke­kaf­fen bag­ef­ter, som også markerede ibrugtagen og fejring af vore nye loka­ler på Dag Ham­marskjölds Allé på Østerbro.

1. okto­ber: Guds­mo­ders Beskyttelse

Gudsmoders Beskyttelse

Guds­mo­ders Beskyt­tel­ses Menig­hed har taget navn efter en histo­risk hæn­delse i Konstantinopel.

Læs om den her

Fored­rag

Guds­mo­ders Beskyt­tel­ses Menig­hed til­by­der fored­rag ”ud af huset”.

Læs mere

Intro­duk­tion til Den Orto­dokse Kirke

Den orto­dokse tro

Kir­ken – hvem er det?

Men­ne­skets guddommeliggørelse

Hvor­dan skal vi læse Bibelen?

Hvor­for være orto­doks kristen?

De hellige

23. oktober: Hellige apostel Jakob, Kristi broder, første biskop af Jerusalem

Ikon af hellige apostel Jakob, Kristi broder, første biskop af Jerusalem

Ikon af hellige apostel Jakob, Kristi broder, første biskop af Jerusalem

19. oktober: Hellige Johannes af Kronstadt (1908)

Ikon af hellige Johannes af Kronstadt

Ikon af hellige Johannes af Kronstadt

  • dgo5-220px
  • dgo4-220px
  • dgo3-220px
  • dgo6-220px
  • dgo7-220px
  • dgo2-220px
  • dgo1-220px