QR Code Business Card

Gudstjenester

Lør­dag den 29. novem­ber
kl. 17.00
Aftentjeneste

Søn­dag den 30. novem­ber
kl. 10.00
Gud­dom­me­lig liturgi
Luk 10, 25–37

Ons­dag den 3. decem­ber kl. 19.30
Jesusbøn

Gud­stje­ne­ste­li­ste

Alle er vel­komne til kir­kens gudstjenester.

Husk, at kun orto­dokse kristne kan mod­tage nad­ver i Den Orto­dokse Kirke

Gudstjenester i Århus

Næste gud­stje­ne­ste:

Lør­dag d. 13. decem­ber 2014
kl. 9.30
Skrif­te­mål fra kl 9:00.
I Kloster­kir­ken i Vor Frue Kirke.

Mere infor­ma­tion

Kontakt

Menig­he­den, ved fader Poul Seb­be­lov, kan kon­tak­tes pr. e-mail eller tele­fo­nisk på tlf.:
38 87 36 96

Se flere kontaktoplysninger

Skriv til web­ma­ster, hvis du har spørgs­mål til hjemmesiden.

Denne side

Sidst opdateret:
27. november 2014

© Gudsmoders Beskyttelse

Jesus­bøn

Vi gen­op­ta­ger den regel­mæs­sige Jesusbøn.

Næste gang er ons­dag den 3. decem­ber kl. 19.30.

Gudsmoder fra Kazan

Guds­mo­der fra Kazan

Præ­di­ken: Den Rige Mand og Lazarus

Præ­di­ken 22. Søn­dag efter Pinse, 9. novem­ber 2014. Lukas, kap. 16:19–31.

Hvem er vi? Er vi Lazarus, eller er vi den rige mand?

Læs præ­di­ke­nen

Fored­rag

Guds­mo­ders Beskyt­tel­ses Menig­hed til­by­der fored­rag ”ud af huset”.

Læs mere

Intro­duk­tion til Den Orto­dokse Kirke

Den orto­dokse tro

Kir­ken – hvem er det?

Men­ne­skets guddommeliggørelse

Hvor­dan skal vi læse Bibelen?

Hvor­for være orto­doks kristen?

Søn­dags­skole

Søn­dag den 30. novem­ber er der søn­dags­skole efter liturgien.

De hellige

25. november: Hellige martyr Katarina fra Alexandria

Ikon af hellige Katarina fra Alexandria

Ikon af hellige Katarina fra Alexandria, Hellige Katarinas Kloster, Sinai-Bjerget

19. november: Hellige Hilarion Georgieren

19. november: Hellige Hilarion Georgieren

Ikon af hellige Hilarion Georgieren
Kilde: oca.org

Læs om hellige Hilarion

  • dgo5-220px
  • dgo4-220px
  • dgo3-220px
  • dgo6-220px
  • dgo7-220px
  • dgo2-220px
  • dgo1-220px