Gudstjenester

Søn­dag den 6. sep­tem­ber
kl. 10.00
14. søn­dag efter Pinse
Gud­dom­me­lig liturgi

Tirs­dag den 8. sep­tem­ber
kl. 10.00
Guds­mo­ders Fød­sel
Gud­dom­me­lig liturgi

Gud­stje­ne­ste­li­ste

Alle er vel­komne til kir­kens gudstjenester.

Husk, at kun orto­dokse kristne kan mod­tage nad­ver i Den Orto­dokse Kirke

Gudstjenester i Århus

Næste gud­stje­ne­ste:

Lør­dag d. 19. sep­tem­ber 2015
kl. 9.30
Skrif­te­mål fra kl 9:00.
I Kloster­kir­ken i Vor Frue Kirke.

Mere infor­ma­tion

Kontakt

Menig­he­den, ved fader Poul Seb­be­lov, kan kon­tak­tes pr. e-mail eller tele­fo­nisk på tlf.:
38 87 36 96

Se flere kontaktoplysninger

Skriv til web­ma­ster, hvis du har spørgs­mål til hjemmesiden.

Denne side

Sidst opdateret:
1. september 2015

© Gudsmoders Beskyttelse

1. sep­tem­ber: Det nye Kirkeår

Den 1. sep­tem­ber ind­le­der vi det nye kir­keår. — 15. august fejrer vi høj­ti­den for Guds­mo­ders Hen­soven som den sid­ste fest i det ‘gamle’ kir­keår, og 8. sep­tem­ber fejrer vi Guds­mo­ders Fød­sel som den før­ste i det nye. Kir­ke­å­ret indram­mes såle­des af Guds­mo­der, Maria og af hen­des liv fra fød­sel til død.

Læs mere om kirkeåret

Ny bibelstu­di­e­gruppe

Næste gang: 15. sep­tem­ber, kl. 19.00. Læs mere her

Præ­di­ken ved f. Poul, opta­get søn­dag den 30. august 2015, 13. Søn­dag efter Pinse.

Epi­stel: 1. Kor­int­her­brev, kap. 16:13–24.

Evan­ge­lium: Mat­t­hæus, kap. 21:33–42.

Fored­rag

Guds­mo­ders Beskyt­tel­ses Menig­hed til­by­der fored­rag ”ud af huset”.

Læs mere

Intro­duk­tion til Den Orto­dokse Kirke

Den orto­dokse tro

Kir­ken – hvem er det?

Men­ne­skets guddommeliggørelse

Hvor­dan skal vi læse Bibelen?

Hvor­for være orto­doks kristen?

De hellige

31. august: Hellige biskop Aidan fra Lindisfarne (651)

Hellige biskop Aidan af Lindisfarne

Hellige biskop Aidan af Lindisfarne. Kilde

Læs om hellige Aidan

28. august: Hellige Moses Etioperen

Hellige Moses Etioperen

Hellige Moses Etioperen. Kilde: Oca.org

Læs om hellige Moses Etioperen