QR Code Business Card

Gudstjenester

Lør­dag den 20. decem­ber
kl. 17.00
Aftentjeneste

Søn­dag den 21. decem­ber
kl. 10.00
Gud­dom­me­lig liturgi
Matt 1, 1–25

Ons­dag den 24. decem­ber
kl. 18.00

Jule­af­tens vågenatstjeneste

Tors­dag den 25. decem­ber
kl. 10.00

Gud­dom­me­lig liturgi
Vor Herre Jesu Kri­sti Fød­sel
Matt 2, 1–12

Gud­stje­ne­ste­li­ste

Alle er vel­komne til kir­kens gudstjenester.

Husk, at kun orto­dokse kristne kan mod­tage nad­ver i Den Orto­dokse Kirke

Gudstjenester i Århus

Næste gud­stje­ne­ste:

Lør­dag d. 10. januar 2015
kl. 9.30
Skrif­te­mål fra kl 9:00.
I Kloster­kir­ken i Vor Frue Kirke.

Mere infor­ma­tion

Kontakt

Menig­he­den, ved fader Poul Seb­be­lov, kan kon­tak­tes pr. e-mail eller tele­fo­nisk på tlf.:
38 87 36 96

Se flere kontaktoplysninger

Skriv til web­ma­ster, hvis du har spørgs­mål til hjemmesiden.

Denne side

Sidst opdateret:
18. december 2014

© Gudsmoders Beskyttelse

Gudsmoder fra Kazan

Guds­mo­der fra Kazan

Fored­rag

Guds­mo­ders Beskyt­tel­ses Menig­hed til­by­der fored­rag ”ud af huset”.

Læs mere

Intro­duk­tion til Den Orto­dokse Kirke

Den orto­dokse tro

Kir­ken – hvem er det?

Men­ne­skets guddommeliggørelse

Hvor­dan skal vi læse Bibelen?

Hvor­for være orto­doks kristen?

De hellige

17. december: Hellige profet Daniel og de tre ynglinge Hananja, Mishael og Azarja

16. december: Hellige Profet Haggaj

  • dgo5-220px
  • dgo4-220px
  • dgo3-220px
  • dgo6-220px
  • dgo7-220px
  • dgo2-220px
  • dgo1-220px